top of page

PROFIL

Společnost HELIA & PARTNERS s.r.o. je profesionálním zprostředkovatelem v oblasti pojištění, jejíž hlavním cílem je poskytování SERVISU BEZ KOMPROMISŮ všem klientům a partnerům. Toto motto není jen líbivým a vznosným reklamním tahem, ale skutečným závazkem vůči klientům. Tento servis zajistí Vaší společnosti profesionálního spojence při prosazování požadavků a nároků na pojistný trh. Budeme partnerem, který se postará o všechny úkony spojené s Vaším pojištěním.

Společnost HELIA & PARTNERS s.r.o. působí na českém pojistném trhu od 27. října 2003. Kolektiv společnosti je složen převážně z odborníků s mnohaletou praxí v oblasti pojištění. Za roky usilovné práce spravujeme stovky spokojených klientů a na požádání dodáme jejich reference na naši činnost.

Společnost HELIA & PARTNERS s.r.o. je řádným členem Komory pojišťovacích zprostředkovatelů.

Koncem roku 2017 se společnost HELIA & PARTNERS s.r.o. stala členem RENOMIA GROUP. Obě společnosti se dohodly na společném působení na trhu s cílem dále rozvíjet nejlepší služby pro klienty. RENOMIA podporuje rozvoj společnosti HELIA & PARTNERS zpřístupněním svého zázemí, vzdělávacími programy pro klienty i zaměstnance, produktovými i oborovými specialisty, informačními systémy a aplikacemi. Dalšími možnostmi jsou synergie v oblasti mezinárodního zázemí RENOMIA s dosahem služeb po celém světě.

20

let

na pojistném trhu

16

zaměstnanců

a spolupracovníků

5

kanceláří

po ČR

1000+

spokojených

klientů

TÝM HELIA & PARTNERS

Tým společnosti HELIA & PARTNERS s.r.o.  je tvořen odborníky s letitou praxí v oboru pojišťovnictví. Své kolegy si pečlivě vybíráme, důkladně je školíme, učíme je být odpovědní ke své práci, což nám přináší výhody v neustálém konkurenčím boji.

V otázkách pojištění či likvidací pojistných událostí se kdykoliv můžete obrátit

i na nejužší vedení naší společnosti.

the team

REGISTRACE

Společnost HELIA & PARTNERS s.r.o. je zapsaná u ČNB:

 

• Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Zápis společnosti HELIA & PARTNERS s.r.o. (dále jen "H&P") v registru vedeném ČNB lze ověřit na internetových stránkách ČNB https://www.cnb.cz/cnb/jerrs nebo telefonicky a čísle +420 224 411 111. H&P nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti, se kterou má být pojištění sjednáno. Společnost, se kterou má být pojišťění sjednáno, nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu H&P. Stížnost na H&P lze podat ústně nebo písemně na ČNB. Žalobu na H&P lze podat u věcně a místně příslušného soudu. H&P potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy klienta, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na žádost klienta sdělí H&P způsoby svého odměňování. H&P neposkytuje v souvislosti se svou činností klientovi neoprávněné finanční, materiální či nemateriální výhody a splnila všechny ostatní náležitosti dle Zákona o distribuci a zajištění č.170/2018 Sb. H&P je řádně odpovědnostně pojištěna proti škodě vzniklé jinému v souvislosti s provozováním zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

bottom of page